Skrivetjenester

Når noe skal kommuniseres skriftlig er det viktig at teksten fanger leserens oppmerksomhet. Innholdet og budskapet har ingen verdi dersom teksten ikke blir lest. Alt som skrives bygges opp som en historie der leseren skal skjønne at her har jeg en nytteverdi av å bruke tid på å lese videre. VIP Consulting tilbyr hjelp til å skape nye tekster, samt gjennomgå eksisterende tekster for å se hva som kan endres. Innhold på en hjemmeside, promo-ark og bedrifts-/produktpresentasjoner er typiske eksempler der formidling er alfa omega for videre interesse hos mottaker.

Ta kontakt