Sommerfugleffekten er basert på kaosteorien. Kaosteorien er en gren innen matematikken der man studerer systemer som har uforutsigbar oppførsel. I disse systemene vil en ørliten endring i hvordan systemet starter forårsake drastiske endringer i den videre oppførselen.
Basert på dette presenterte den amerikanske meteorologen Edward Lorenz i et foredrag på 1960-tallet det vi i dag kjenner som Sommerfugleffekten. Hovedsakelig går teorien ut på at små endringer i forholdene ved et visst tidspunkt kan forplante seg og gi store virkninger senere. Han uttalte at «Vingeslagene fra en sommerfugl i Brasil kan utløse en tornado i Texas».

Og dette er jo sant! Tenk over hvordan denne teorien gjør seg gjeldende i ulike sammenhenger i hverdagen vår. Uansett hvilke valg vi tar så bestemmer akkurat disse valgene veien videre. Familie, gamle venner, valg av nye venner, sosiale sammenheng og ikke minst i jobbsammenheng. Dette tar oss videre til den lønnsomme effekten av analyser av dagens situasjon og planlegging av fremtiden. Det er viktig å følge med på endringer i markedet, hvilke tiltak konkurrentene gjør og hvilke behov verdens utvikling til enhver tid krever.

2 nyttige spørsmål en bedriftsleder kan stille:

Uavhengig av innenfor hvilken bransje vi driver og størrelsen på bedriften er det viktig med bevisstgjørelse av hvor vi er og hvor vi ønsker å være. Det finnes ulike analyseverktøy å benytte seg av, og i mange tilfeller er det også nødvendig å bruke tid og ressurser på dette. Men noen ganger kan brainstorming og erfaringsutveksling være like nyttig, og langt mer kostnads- og tidsbesparende. Det sitter enormt med kunnskap rundt blant ansatte og i nettverket rundt oss. De fleste har kjent på følelsen av behovet for endring, både på en positiv og negativ måte. Mange er engstelige for endringer, og det kan virke både skremmende og uoverkommelig. Endringer forbindes ofte med stress og vi møter en innebygd motstand som ønsker å holde fast ved det kjente og trygge. Man stiller seg spørsmålet «Hvorfor skal vi endre på noe som fungerer?» Og det er betimelig spørsmål å stille seg. Hvor mange ganger har vi ikke blitt påtvunget software-oppgraderinger på telefon og PC, der alt som gikk på automatikk plutselig ikke fungerer lenger. I de fleste tilfeller er det en god grunn til disse endringene. Det kan være forberedelser på nye endringer som kommer, eller effektivisering av tunge prosesser vi som brukere ikke nødvendigvis merker. En ting er ganske sikker – endringer og oppgraderinger gjøres for en grunn og i den troen at ting skal bli bedre på kort eller lang sikt.

På slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet var det mye fokus på organisasjonsendringer og det organisasjonspsykologi ble et fagfelt mange engasjerte seg i. Viktigheten av å gjøre de ansatte rustet, fysisk og psykisk, på nødvendige endringer fikk den nødvendige oppmerksomheten. Vi er igjen inne i et skifte som bedrifter må ta hensyn til. Miljøfyrtårn, sertifiseringer, det grønne skiftet og bærekraft fordrer bedrifter til å tenke nytt og skape nye arbeidsrutiner. I tillegg til å skulle drive kostnadseffektivt, ta vare på trivselen til de ansatte og følge utviklingen i markedet er det svært krevende å drive en bedrift i dag.

Jeg mener at vi bør bruke tiden på det vi er gode på. For det er alltid noen som er gode på de tingene vi selv ikke har nok kunnskap til å gjennomføre eller styre på en optimal måte. Å leie inn eksterne konsulenter for å ivareta kortsiktige aktiviteter innebærer mindre risiko enn å skulle håndtere det selv eller ansette. Bedriften betaler bare for den tiden som faktisk blir brukt, det kreves ingen arbeidsgiveravgift eller ansettelseskontrakter og det ligger en gjensidig forståelse av at begge parter skal yte det beste av det de er gode på.

VIP Consulting leier ut arbeidskraft og du får en virtuell medarbeider som innehar kunnskap og erfaring fra ulike bransjer i inn- og utland. Et uforpliktende møte over en kaffekopp kan ofte være starten på noe som vil skape store, gode resultater i fremtiden. La kaffekoppen være sommerfuglen så vil kanskje den fremtidige suksessen i bedriften din være effekten.

Ta kontakt og la oss skape magi sammen.

Én kommentar

Kommentarer er stengt.